Ρέθυμνο

Ανοίχτηκε πανό  μέσα στην αίθουσα και φωνάχτηκαν συνθήματα ενάντια στο μνημόνιο, την πολιτική της κυβέρνησης και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ειδικότερα, κάνοντας σαφές ότι το κλίμα συναίνεσης που καλλιεργούν τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνική πραγματικότητα.