Θεωρία
Νέο βιβλίο από το μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

Νέο βιβλίο από το μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
 
H πάλη ενάντια στην Ισλαμοφοβία
Ο Προφήτης και το Προλεταριάτο
Ριζοσπαστικό Ισλάμ, Ιμπεριαλισμός και Αριστερά
 
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) www.marxistiko.gr