Ιδέες
Μαθητές Αnticapitalista

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5 καφέ Σαϊτες (πλ. Ιωνίας) 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης