Ιδέες
Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5
 
Εργατικό Κέντρο Πειραιά 6.30μμ
Σύσκεψη για την οργάνωση της καμπάνιας για την υπεράσπιση του Λιμανιού