Ιδέες
Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων, Επιτροπών Αγώνα και εργαζόμενων Νοσοκομείων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5
 
 
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας 6.30μμ
Σύσκεψη για την οργάνωση της απεργίας 20 Μάη