Νέα από τους χώρους
Κινητοποίηση αναπληρωτών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής καλεί το Συντονιστικό των Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών την Παρασκευή 11 Δεκέμβρη στη 1μμ. 
 
Οι αναπληρωτές διεκδικούν να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά και να λειτουργήσουν όλες οι δομές του δημόσιου σχολείου. Ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωση-κάλεσμα της κινητοποίησης αναφέρουν: «Παλεύουμε για: Άμεση κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Άμεση καταβολή των μισθών των αναπληρωτών όλων των φάσεων. Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε 1η του επόμενου μήνα.
 
Μόνιμους μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών (γενική και ειδική), μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση κατάργηση της μνημονιακής αναλογίας 1:5».