Νέα από τους χώρους
ΣΜΤ: Πρώτη η Αριστερή Πρωτοβουλία

Πρώτη δύναμη, με απόλυτη πλειοψηφία αναδείχτηκε η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών (το ψηφοδέλτιο που στήριζε και η Εργατική Αλληλεγγύη) στις εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. 
 
Tα αποτελέσματα πανελλαδικά έχουν ως εξής (σε παρένθεση τα προηγούμενα αποτελέσματα): Ψήφισαν 1377 (1168), τα άκυρα και τα λευκά ήταν 6 (5). Η Αριστερή Πρωτοβουλία πήρε 671 ψήφους και 4 έδρες (577 και 4), η ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) πήρε 452 ψήφους και 2 έδρες (393 και 2), ο Ριζοσπαστικός Χώρος-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών πήρε 221 ψήφους και 1 έδρα (ο Ριζοσπαστικός Χώρος είχε 180 και 1) και η ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία 27 ψήφους (την προηγούμενη φορά 13 ψήφους είχε το ψηφοδέλτιο Αγωνιστική Συνεργασία). 
 
Για αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας: Ψήφισαν 1099 (957) με 4 άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια (4). Αριστερή Πρωτοβουλία 531 (475) ψήφους και 7 αντιπροσώπους, ΕΑΣΚ (ΠΑΜΕ) 343 ψήφους (311) και 5 αντιπροσώπους, Ριζοσπαστικός Χώρος-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών 200 ψήφους (152) και 3 αντιπροσώπους, ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία 21 (15).