Για μια τέχνη αντίστασης στο πλευρό των εργαζομένων