Εργατικό κίνημα
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπου οι εργαζόμενοι ψήφιζαν για νέο ΔΣ του Συλλόγου και αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών (ΟΣΥΟ). Η Μαχητική Πρωτοβουλία, παράταξη που στηρίζει και η Εργατική Αλληλεγγύη, πήρε μία έδρα στο ΔΣ και εξέλεξε έναν αντιπρόσωπο για την ΟΣΥΟ.
 
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ψήφισαν: 77, Έγκυρα: 73. Για το ΔΣ πήραν: «Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι» 39 ψήφους και 3 έδρες (είχαν 4), Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 15 ψήφους και 1 έδρα (είχε 1), μεμονωμένος υποψήφιος 19 ψήφους (δεν είχε ξανακατέβει). 
 
Για το συνέδριο της ΟΣΥΟ: Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 47 ψήφους και 2 έδρες (είχε 2), μεμονωμένος υποψήφιος 26 ψήφους και 1 έδρα. Οι «Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι» δεν είχαν θέσει υποψηφιότητα για την ΟΣΥΟ.