Δραστηριότητες
Συνεδριάσεις Εργατικών ομάδων

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 ΕΚΑ 3μμ

ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9 ΕΚΑ 11πμ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΡΙΤΗ 27/9 Λέκκα 23-25, 4ος ορ., 7μμ

ΜΜΕ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 11πμ

ΥΓΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ 4/10 Αγ. Σάββας 7μμ