Δραστηριότητες
Εξορμήσεις με την εργατική αλληλεγγύη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11 
στοά βιβλίου 5.30μμ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11 
Εργατικό Κέντρο 12μ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 
Εργατικό Κέντρο 6μμ
ΥΓΕΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11 
Αγ. Σάββας 2.30μμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11 
Λέκκα 23-25, 4ος ορ., 3.30μμ