Εργατικό κίνημα
ΠOE-ΔOY

Στις 23-2-2006 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η συνέλευση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με τη συμμετοχή των Δ.Σ. των συλλόγων και των αντιπροσώπων στο συνέδριο. Δυστυχώς όμως, όσοι βρεθήκαμε εκεί ήμασταν απλοί παρατηρητές, χωρίς να μας δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουμε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή αιτήματα για το διεκδικητικό πλαίσιο, που ήταν και το βασικό θέμα της συζήτησης. 

Η αύξηση που ανακοίνωσε ο Υπουργός για τους μισθούς 2007 με τις κρατήσεις και τις ανατιμήσεις των προϊόντων σημαίνουν μείωση. Η εργασιακή ανασφάλεια εντείνεται με απώτερο στόχο την κατάργηση της μονιμότητας, την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και την προώθηση ατομικών συμβάσεων του κάθε εργαζόμενου με τον εργοδότη, την κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές (σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και η δημιουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κ.α. Σε αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα πρέπει να καταδικάσουμε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό που ασκείται από τις σημερινές συνδικαλιστικές ηγεσίες. Μόνο ο δρόμος του αγώνα και η κοινή δράση των εργαζομένων από όλους τους κλάδους μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για την επιτυχία των αγώνων μας. 

Μάκης Γεροντίδης