Εργατικό κίνημα
OΛΘ: Αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση

Την Παρασκευή 24 Μάρτη έληξε η προθεσμία κατάθεσης προσφορών από υποψήφιους αγοραστές για το 67% του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα πραγματικό ξεπούλημα αφού το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ, μιας εταιρίας που η καθαρή αξία της έχει εκτιμηθεί σε 1 δις Ευρώ, πουλιέται για 130 εκατομμύρια, τα οποία θα καταλήξουν στη μαύρη τρύπα του χρέους. Αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία. 

Το ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο έχει παραδοθεί το Λιμάνι κάνει εδώ και πέντε χρόνια ό,τι μπορεί για να το απαξιώσει και να το «χαρίσει» ουσιαστικά στους αγοραστές. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις του Λιμανιού, καθώς και οι απαραίτητες προσλήψεις νέου προσωπικού, ματαιώθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ για να μην υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. 

Την Τετάρτη 22 Μάρτη, τα σωματεία εργαζομένων στο Λιμάνι έκαναν στάση εργασίας και πορεία προς τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου οι εκπρόσωποί τους έδωσαν συνέντευξη τύπου και κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για αξιόποινες πράξεις και παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ.

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Κουρουνδή, δικηγόρο των σωματείων στην υπόθεση της μηνυτήριας αναφοράς, “το ΤΑΙΠΕΔ έχει εξαναγκάσει σε μαρασμό το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο πλέον ανταποκρίνεται με δυσκολία στις ανάγκες των εργασιών φορτοεκφόρτωσης και χάνει σημαντικά έσοδα από λειτουργίες που δεν μπορεί να εντάξει στις δραστηριότητές του λόγω έλλειψης μηχανημάτων και προσωπικού. Επίσης, χάνει 4.000.000 ευρώ έσοδα και περισσότερα από 2.000.000 κέρδη το χρόνο από την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου του 6ου προβλήτα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Ακόμα πιο προκλητική είναι η στάση του στο ζήτημα των προσλήψεων. Παρότι αρχικά εγκρίθηκε η διαδικασία για την άμεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη 76 θέσεων προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών, το ΤΑΙΠΕΔ την πάγωσε λέγοντας ότι… «είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει οικονομική ζημία στο ΤΑΙΠΕΔ»! Στην πραγματικότητα, οι προβλεπόμενες από τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας θέσεις του υπαλληλικού προσωπικού είναι 611 και από αυτές οι 418 αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων και οι 201 το λιμενεργατικό προσωπικό.

Σήμερα, από τις παραπάνω θέσεις του υπαλληλικού προσωπικού κατέχονται οι 210 και παραμένουν κενές οι 208, από τις θέσεις δε του λιμενεργατικού προσωπικού κατέχονται σήμερα οι 122 και παραμένουν κενές οι 79. Το προσωπικό που έχει μείνει είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των δραστηριοτήτων του Λιμανιού, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα πλημμελούς συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού και αδυναμίας εκτέλεσης των ανειλημμένων υποχρεώσεων. Η ύπαρξη βλαβών είναι καθημερινό φαινόμενο με πρόσφατο παράδειγμα τη θέση εκτός λειτουργίας της Γερανογέφυρας υπ’ αριθ. 4 επί σχεδόν τρεις μήνες με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση του φορτίου και των πλοίων”.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων συνεχίστηκαν και την επόμενη βδομάδα. Την Τετάρτη 29 Μάρτη οι εργαζόμενοι έκαναν ξανά στάση εργασίας και πραγματοποίησαν κατάληψη στο γραφείο του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κ. Μέλλιου. Στο πλευρό των εργαζόμενων σ’ όλες αυτές τις κινητοποιήσεις βρέθηκε ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια. Τα σωματεία του Λιμανιού δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, αλλά και για την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσλήψεων και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης.