Εργατικό κίνημα
ΕΥΔΑΠ: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το Σύλλογο Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ. Το ΣΕΚΕΣ, σχήμα με το οποίο συνεργάζεται ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, πήρε δύο έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 2 αντιπροσώπους για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας της ΕΥΔΑΠ. Δεύτερη δύναμη  για το συνέδριο της Ομοσπονδίας αναδείχθηκε η παράταξη του ΠΑΜΕ, ΕΣΚ, ενώ την τελευταία  θέση πήρε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΡΚ.

Aναλυτικά τα αποτελέσματα: Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Ψήφισαν 407, Άκυρα-Λευκά: 11, Έγκυρα: 396.

Πήραν: Αγωνιστική Προοδευτική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΠΑΣΚΕ) 108 ψήφοι, 27,3%, 4 έδρες, Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζόμενων (διάσπαση ΔΑΚΕ): 88 ψήφοι, 22,2%, 4 έδρες, ΕΣΚ Ενότητα-Συνεργαζόμενοι (ΠΑΜΕ): 86 ψήφοι, 21,7%, 3 έδρες, ΣΕΚΕΣ για δημόσια ΕΥΔΑΠ: 44 ψήφοι, 11,1%, 2 έδρες, ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ: 34 ψήφοι, 8,6%, 1 έδρα, Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ): 33 ψήφοι, 8,3%, 1 έδρα, Αριστερή Πρωτοβουλία: 3 ψήφοι, 0,8%.

Για την Ομοσπονδία Εργαζόμενων ΕΥΔΑΠ: Ψήφισαν: 364, Άκυρα-Λευκά: 10, Έγκυρα: 354.

Πήραν: Αγωνιστική Προοδευτική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΠΑΣΚΕ) 90 ψήφοι, 25,4%, 4 αντιπρόσωποι, ΕΣΚ Ενότητα-Συνεργαζόμενοι (ΠΑΜΕ) 82 ψήφοι, 23,2%, 4 αντιπρόσωποι, Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζόμενων (διάσπαση ΔΑΚΕ) 59 ψήφοι, 16,7%, 2 αντιπρόσωποι, ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ: 48 ψήφοι, 13,6%, 2 αντιπρόσωποι, ΣΕΚΕΣ για δημόσια ΕΥΔΑΠ 45 ψήφοι, 12,7%, 2 αντιπρόσωποι, Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ): 33 ψήφοι, 8,3%, 1 αντιπρόσωπος.