Εργατικό κίνημα
ΕΛΓΟ: Συμβολική κατάληψη

Συμβολική κατάληψη πραγματοποίησαν στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, με αίτημα να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και να θεσπιστεί Κανονισμός Προσωπικού, οι εργαζόμενοι στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα».