Συλλαλητήρια 19 Μάρτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καμάρα 3μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11πμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 5μμ