Περιβάλλον
Όχι MALL στην Ακαδημία Πλάτωνος

Κάλεσμα για την Τετάρτη 25 Απρίλη ενάντια στο mall στην Ακαδημία Πλάτωνα με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος (Μεσογείων 119) στις 3μμ εξέδωσε το Συντονιστικό αγώνα ενάντια στο mall στην Ακαδημία Πλάτωνα.

“Αυτό το mall στην Ακαδημία Πλάτωνα δεν θα γίνει. Απαιτούμε εδώ και τώρα πραγματική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου, ως ανοιχτός δημόσιος ελεύθερος χώρος με προστασία και ανάδειξη της μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής του αξίας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που καλεί.