Ιδέες
Προτάσεις για διάβασμα

 
Θα τα βρείτε στο: 
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ  
τηλ. 2105247584 
www.marxistiko.gr