ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ώρα για απεργία

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε τη νέα 24ωρη για «Υπεράσπιση των επικουρικών συντάξεων των τραπεζοϋπαλλήλων τα δικαιώματα των οποίων καταστρατηγούνται με το άρθρο 15 του Νομοσχεδίου. Με το Νομοσχέδιο αυτό ολοκληρώνεται το έργο της προηγούμενης Κυβέρνησης που χάρισε δισεκατομμύρια στις Τράπεζες σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων. Προστασία και διεύρυνση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στην υγεία με την υπεράσπιση των 3 Ταμείων Υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων, που πλήττονται από το άρθρο 31 που έχει στόχο τη διάλυση τους (εντάχθηκαν στο ΤΑΥΤΕΚΩ με το Νόμο Πετραλιά)».