Δημοτικές εκλογές
"Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο": Συνέλευση 21/2

Την Πέμπτη 21 Φλεβάρη στη Βίλλα Στέλλα, στις 7.30 μμ, θα γίνει συνέλευση του δημοτικού σχήματος "Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο" για να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις για το κατέβασμα στις δημοτικές εκλογές, τη διακήρυξη του σχήματος καθώς και για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και τον επικεφαλής αυτού. 

Ήδη από τις συνεδριάσεις του συντονιστικού του σχήματος έχει ολοκληρωθεί η διακήρυξη και για επικεφαλής προτείνεται ο Γιώργος Ράγκος. 

Η "Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο" καταγγέλλει τη μεθόδευση της δημοτικής αρχής να μην δώσει το δημοτικό χώρο της Βίλλα Στέλλα για τη Συνέλευση του Σχήματος και καλεί σε μαζική συμμετοχή σ' αυτή.