Δημοτικές εκλογές
Δημοτικά σχήματα

Δημοτικά σχήματα

Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο
Συνέλευση
Πέμπτη 21/2, 7μμ
Βίλα Στέλλα
 
Φυσάει Κόντρα στην Αγ. Παρασκευή
Συνέλευση
Δευτέρα 25/2, 7μμ 
Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου-Δημαρχείο