Εργατικό κίνημα
Εργατικό Κέντρο Πειραιά: Αποτελέσματα εκλογών στο 35ο συνέδριο

Με άνοδο στις δυνάμεις της Ταξικής Εργατικής Συσπείρωσης ολοκληρώθηκε στις 26 Φλεβάρη το 35ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά (ΕΚΠ) με την εκλογή νέας 19μελούς Διοίκησης, αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε). Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 40 Σωματεία με πάνω από 50.000 εγγεγραμμένα μέλη. Σχεδόν 20.000 συμμετείχαν στις διαδικασίες των σωματείων τους για να εκλέξουν τους 178 αντιπροσώπους στο συνέδριο του ΕΚΠ.

 
Τα επίσημα αποτελέσματα είναι:
 
ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ) ψήφους 84 - Έδρες 9 στο Δ.Σ και 2 στην Ε.Ε
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΣΥΡΙΖΑ - Βασιλόπουλος) ψήφους 35 - Έδρες 4 στο Δ.Σ και 1 στην Ε.Ε 
Ενωτική Παμπειραϊκή Αγωνιστική Κίνηση (ΠΑΣΚΕ) ψήφους 26 - Έδρες 3 στο Δ.Σ 
Ταξική Εργατική Συσπείρωση ψήφους 25 - Έδρες 3 στο Δ.Σ
Ενωτικός Δημοκρατικός Ανεξάρτητος Συνδυασμός (ΔΑΚΕ 1) ψήφους 4 - Έδρες 0
Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων (ΔΑΚΕ 2) ψήφους 2 - Έδρες 0
 
Το 19μελές Δ.Σ αποτελείται:

ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ) 9 έδρες
ΣΥΡΙΖΑ - Βασιλόπουλος 4 έδρες
ΠΑΣΚΕ 3 έδρες
Ταξική Εργατική Συσπείρωση 3 έδρες
 
Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ

ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ) ψήφους 67 - Έδρες 7 
Ταξική Εργατική Συσπείρωση ψήφους 18 - Έδρες 2 
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση ψήφους 14 - Έδρα 1 
Ενωτική Παμπειραϊκή Αγωνιστική Κίνηση ψήφους 1 - Έδρα 0 
Ενωτικός Δημοκρατικός Ανεξάρτητος Συνδυασμός ψήφους 2 - Έδρα 0