Δυναμώστε τα σχήματα ΕΑΑΚ: Φοιτητές του ΣΕΚ συμμετέχουν στα παρακάτω σχήματα

Φιλοσοφική: Ενωτική Πρωτοβουλία ΣΑΦ-ΚΑΡΦΙ

Μαθηματικό: ΑΕΠ

Φυσικό: Παρεμβολή

Νομική: ΡΑΠΑΝ-ΣΑΦΝ

Οικονομικό: Συσπείρωση

Παιδαγωγικό: Εκτός Ύλης

Τουρκικών Σπουδών: ΑΝΤΕΠ

Πληροφορική: ΑΝΑΡΣΥΠ

Αρχιτεκτονική: ΑΚΑ

ΑΣΟΕΕ: ΡΑΣ-ΕΑΑΚ

Πάντειο: ΑΝΑΣΑ

Χαροκόπειο: ΚΡΑΧ

ΑΣΠΑΙΤΕ: ΣΜΑΣ

ΤΕΙ Αθήνας

ΣΓΤΚΣ: ΓΡΑΦΙΔΑ

ΣΤΕΤΡΟΔ: ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

ΣΤΕΦ: ΕΑΑΚ

ΣΕΥΠ: ΕΑΑΚ

ΤΕΙ Πειραιά

ΣΔΟ: ΜΑΡΚΣ

ΣΤΕΦ: ΜΑΡΚΣ

Θεσσαλονίκη

Νομική: Contra Legem

ΜΜΕ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Αρχιτεκτονική: Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία

Παιδαγωγικό: ΑΡΠΑ

Αλεξανδρούπολη

Παιδαγωγικό Δημοτικής: Απέναντι Όχθη

Ιατρική: ΑΕΡΑΣ

Γιάννενα

Ιατρική: Resistance

ΒΕΤ: ΜΙΚΡΟΒΙΟ

ΦΠΨ: Manifesto

Κόρινθος

Πολιτικές Επιστήμες: Αντικαπιταλιστική Πρωτοβουλία Φοιτητών

Πάτρα

ΤΕΙ: ΣΔΟ: Αριστερή Πρωτοβουλία Φοιτητών

ΣΕΥΠ: Αριστερή Πρωτοβουλία Φοιτητών

ΣΤΕΦ: Αριστερή Πρωτοβουλία Φοιτητών

Επιστήμης & Υλικών: ΘΡΑΥΣΗ

Κέρκυρα

Ιστορικό-Αρχαιολογικό: ΠΑΝΑΣ

Ρέθυμνο

Κοινωνιολογία: ΑΕΠ

Ψυχολογία: ΑΕΠ

Φιλολογία: ΑΕΠ

Ιστορικό-αρχαιολογικό: ΑΕΠ

ΤΕΙ: ΑΡΣΥ

Ηράκλειο

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ΣΑΑΦΟΙΚ

Φυσικό: ΕΝΤΡΟΠΙΑ

Βιολογικό: Αριστερόστροφη Έλικα

Ιατρική: ΚΑΡΦΙ