ΟΜΕ - ΟΤΕ

Σε επιστολή της προς τους εκπροσώπους των βασικών μετόχων του ΟΤΕ, η ΟΜΕ ΟΤΕ καταγγέλλει την σκανδαλώδη πολιτική της Διοίκησης του Ομίλου, αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα: «οι επιλογές της έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρύξεις της για μείωση του λειτουργικού κόστους. Παρέλαβε το 2004, 1200 επιδοτούμενες θέσεις ευθύνης και τις έφτασε στις 2.250, αυξάνοντας τα επιδόματα και τις παροχές. Παρέλαβε τότε 12 Γενικές Διευθύνσεις και μηδενικό αριθμό Βοηθών Γεν. Δ/ντών και σήμερα έχει 17 Γενικές Δ/νσεις με πλήθος Βοηθούς Γεν. Δ/ντων ενώ οι αποδοχές τους έχουν υπερδιπλασιαστεί συνοδευόμενες από bonus, ακριβά αυτοκίνητα, πιστωτικές κάρτες κ.α. Το κόστος του Δ.Σ. ΟΤΕ υπερβαίνει τα 5 εκατ. ? ετησίως ενώ εκδηλώσεις και Συνέδρια, που τίποτα δεν προσφέρουν, χορηγίες και διαφημιστικά πακέτα δημιουργούν σημαντικό για την εταιρεία κόστος, για το οποίο καμία ενέργεια περιστολής δεν γίνεται... προσελήφθηκε άγνωστος αριθμός «συμβούλων» και «στελεχών της αγοράς» με τεράστιες αμοιβές ενώ πραγματοποιήθηκαν σκανδαλώδεις επαναπροσλήψεις συνταξιούχων πρώην εργαζομένων ΟΤΕ με μεγάλες ετήσιες αποδοχές. Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται και σήμερα.

Αρνείται

Διατηρεί δύο Θυγατρικές Εταιρείες (ΟΤΕplus & Hellascom) που δανείζουν προσωπικό στον ΟΤΕ και ταυτόχρονα εκχωρεί έργο της εταιρείας σε εργολάβους, ενέργειες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον ισχυρισμό της περί πλεονάζοντος προσωπικού. Αρνείται την επίλυση ώριμων και δίκαιων προβλημάτων προσωπικού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκατοντάδες δικαστικές προσφυγές για επίλυση εργασιακών και μισθολογικών διαφορών ενώ η μη συμμόρφωση σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, δημιουργεί νομική εκτροπή και μεταθέτει οικονομικές απαιτήσεις στο απώτερο μέλλον. Η σπατάλη στις λοιπές κατηγορίες δαπανών συνεχίζεται και κανένα μέτρο περιορισμού/μείωσης κόστους δεν λαμβάνεται (π.χ. ο ΟΤΕ εξακολουθεί να πληρώνει ενοίκια για κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιεί ή δεν χρειάζεται)».

Η άρνηση της Διοίκησης του ΟΤΕ να υπογράψει νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τους εργαζόμενους αλλά και τα σχέδιά της για περικοπή θέσεων εργασίας είναι πλήρως εναρμονισμένα με την πολιτική των μηδενικών αυξήσεων και των περικοπών προσωπικού που υπαγορεύει το μνημόνιο και εφαρμόζει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Παράλληλα, δείχνουν την πρόθεση για πλήρη κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ.

Η απεργία στις 29 Σεπτέμβρη θα είναι η πρώτη απάντηση των εργαζόμενων στον ΟΤΕ. Για να νικήσει, όμως, ο αγώνας, χρειάζεται κλιμάκωση και όχι εκκλήσεις της ηγεσίας της Ομοσπονδίας προς την κυβέρνηση και τη Ντόιτσε Τέλεκομ για «άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση άρσης των αδιεξόδων», ή για «συνάντηση μαζί σας προκειμένου να επικρατήσουν πολιτικές λύσεων και όχι ρήξεων». Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ μπορούν να επιβάλλουν στην ηγεσία τους ότι θα εγκαταλείψει το δρόμο της «εργασιακής ειρήνης» και θα ακολουθήσει το δρόμο της ρήξης με αυτές τις πολιτικές. Οσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή στην απεργία της 29/9 τόσο περισσότερο θα πιέσουν σε αυτή την κατεύθυνση.