Δραστηριότητες
Εργατικές ομάδες

Ιδιωτική Υγεία
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 
12μεσ. GRAMS, Μετρό Αιγάλεω, πλ. Εσταυρωμένου
 
Πολιτισμός
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 
5μμ Αιόλου 47