Δραστηριότητες
8 Νοέμβρη "Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό": 4.15-6μμ Συζήτηση

8 Νοέμβρη
"Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό"

Συζήτηση

4.15-6μμ 

Πάλη ενάντια στην κυβέρνηση Ν∆,
Πάλη για τον Σοσιαλισµό

Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου