Δραστηριότητες
8 Νοέμβρη "Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό": 2.30-4μμ Συζήτηση

8 Νοέμβρη
"Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό"

Συζήτηση

2.30-4μμ 

Η Αριστερά µετά τις αµερικάνικες εκλογές

Οµιλητές:
Σωτήρης Κοντογιάννης,
Ιάννης ∆ελατόλας (Νέα Υόρκη-Marx21)