Δραστηριότητες
8 Νοέμβρη "Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό": 12.45-2.15μμ Συζήτηση

8 Νοέμβρη
"Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό"

Συζήτηση

12.45-2.15μμ 

O ιµπεριαλισµός σήµερα
και η ελληνοτουρκική κρίση

Οµιλητής:
Πάνος Γκαργκάνας