Καταπίεση και απελευθέρωση
Καμπάνια: πολιτικός γάμος και για τα ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα

Pride 2008, Αθήνα

Καμπάνια υπογραφών για τον πολιτικό γάμο για ομόφυλα ζευγάρια ξεκίνησε στις 27/10 με πρωτοβουλία της ομάδας ΛΟΑΤΚΙ+ Κόρινθος και μέσα σε 10 ημέρες έχει συγκεντρώσει σχεδόν 9.000 υπογραφές.

Όπως αναφέρει το ψήφισμα, το οποίο ζητά τη σχετική νομοθέτηση: "Σε μια δημοκρατική κοινωνία όλα τα άτομα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Η επέκταση του πολιτικού γάμου και στα ομόφυλα ζευγάρια έρχεται να τερματίσει αυτή την κατάφωρη ρατσιστική διάκριση που υφίστανται τα ομόφυλα ζευγάρια από το ελληνικό κράτος. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, σεβασμού και αξιοπρέπειας απέναντι σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες."

Μπορείτε να βρείτε και να υπογράψετε την καμπάνια εδώ.