Δραστηριότητες
ΣΕΚ στις σχολές: Εκδήλωση 13/11 - "Λεφτά για την Παιδεία"

ΣΕΚ στις σχολές

Εκδήλωση 13/11

"Λεφτά για την Παιδεία - Όχι για πολεμικούς εξοπλισμούς"

Παρασκευή 13 Νοέμβρη 4μμ
Αιόλου 47, 5ος όροφος

Zoom link: https//:tinyurl.com/ekdilwsiseksxoles