Εκπαίδευση και νεολαία
Παίρνουμε τις σχολές στα χέρια μας

ΕΜΠ

Μετά το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο συνεχίζουμε, παίρνουμε τις σχολές στα χέρια μας.

Εκδήλωση των μαζικών φορέων του ΕΜΠ στο Κάτω Πολυτεχνείο:

Διά ζώσης μάθημα στο Χημικό Ιωαννίνων:

Καλλιτεχνικό διήμερο δράσεων, οι καλλιτεχνικές σχολές συντονίζονται: