Περιβάλλον
Συνέντευξη Τύπου: Τα ρέματα της Αττικής σε απειλή

Εκβολή Ερασίνου. φωτό: Γιάννης Σεφερλής

Έργα εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος στα ρέματα της Αττικής

Την Πέμπτη 13/5/21 πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε από τους Φορείς & Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων-Ρεματτική και το Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας με θέμα: «Τα ρέματα της Αττικής σε απειλή, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι περιπτώσεις των ρεμάτων Ερασίνου, Ραφήνας, Πικροδάφνης». Οι παρουσιάσεις εστίασαν στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αποφάσεις οι οποίες, είτε έκαναν δεκτές τις προσφυγές κατά των έργων (περίπτωση Πικροδάφνης) είτε τις απέρριψαν (Ερασίνος, Ραφήνα), αφήνουν εκτεθειμένα στον κίνδυνο καταστροφής σημαντικά οικοσυστήματα, από τα τελευταία που απέμειναν στην Αττική...
Ο Σταμάτης Αρναούτης από την Πρωτοβουλία για την Προστασία του Ερασίνου, εξήγησε ανάμεσα σε άλλα το παράλογο ενός φαραωνικού «αντιπλημμυρικού» έργου που χωρίζει αυθαίρετα το ρέμα Ερασίνου σε δύο τμήματα, εγκιβωτίζει 10 χιλιόμετρα και κατασκευάζει δύο τεράστια φράγματα, σε ένα ποτάμι που δεν διέρχεται από καμία κατοικημένη περιοχή παρά μόνο από ζώνες χαρακτηρισμένες αγροτικές, αρχαιολογικές και Αττικού Πάρκου (ΖΟΕ Μεσογείων, ΠΔ 199/2003) στις οποίες δεν προβλέπεται καμία οικιστική, εμπορική ή βιομηχανική ανάπτυξη. Εκτός του παράδοξου ενός αντιπλημμυρικού έργου στη μέση του …πουθενά το οποίο νομιμοποίησε το ΣτΕ με δύο διαφορετικές αποφάσεις, το προγραμματιζόμενο έργο, αναμένεται να αφανίσει τρεις προστατευόμενους και οριοθετημένους υγρότοπους που εκτείνονται εκατέρωθεν σχεδόν ολόκληρης της πεδινής κοίτης του Ερασίνου (ν.4559/2018) και να επιφέρει μη αναστρέψιμες συνέπειες στον υγρότοπο της εκβολής (περιοχή Natura 2000) που θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση απειλούμενων, προστατευόμενων και ενδημικών ειδών που διαβιώνουν σε αυτόν…
Η Εμμανουέλα Τερζοπούλου από την Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, ανέλυσε την απόφαση του ΣτΕ η οποία έκανε δεκτό άλλο ένα παράλογο έργο που εγκιβωτίζει 17 χιλιόμετρα φυσικού ρέματος σε μία περιοχή που η μόνη εντός σχεδίου περιοχή είναι το τελευταίο 1-1,5 χιλιόμετρο, ενώ τα υπόλοιπα 16 χιλιόμετρα διέρχονται από ζώνες πρασίνου, αρχαιολογικές, αγροτικές (ΖΟΕ Μεσογείων, ΠΔ199/2003) στις οποίες δεν προβλέπεται καμία οικιστική, εμπορική ή βιομηχανική ανάπτυξη. Ένα έργο που θα καταστρέψει ένα πλούσιο οικοσύστημα και θα καταργήσει τα πλημμυρικά πεδία που μέχρι σήμερα σώζουν τη Ραφήνα από πλημμύρες . Ένα έργο πολύ κατώτερο των νόμιμων προδιαγραφών (σχεδιασμός για πλημμύρα 20ετίας αντί 50ετίας ), το οποίο θα πληρώσει ο ελληνικός λαός με 100 εκατομμύρια (αρχικό προϋπολογισμό) για να μετατρέψει τη Ραφήνα σε μία νέα Μάνδρα. Ένα έργο που στον προστατευόμενο και οριοθετημένο υγρότοπο της εκβολής (ν.4559/2018) προβλέπει τις βαρύτερες κατασκευές (πλήρη τσιμεντοποίηση και ανύψωση τοιχίων εκατέρωθεν της κοίτης)…
Η Ροδούλα Κωνσταντινίδου από το Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης τόνισε ότι η απόφαση του ΣτΕ για ακύρωση των έργων στο ρέμα Πικροδάφνης, παρόλο που έδωσε μια ανάσα στον πρόσφατο 4ετή αγώνα του κινήματος για τη διάσωση του ρέματος, έθεσε νέους κινδύνους από την πίσω πόρτα. Η εντολή του ΣτΕ προς τη Διοίκηση για ολοκλήρωση εντός 4μήνου της οριοθέτησης του ρέματος βάσει των γραμμών οριοθέτησης χωρίς τα έργα διευθέτησης, ανοίγει το δρόμο για νομιμοποίηση πολύ περισσότερων αυθαίρετων ή «νόμιμων» καταπατήσεων των παραρεμάτιων εκτάσεων, μειώνοντας δραστικά το χώρο του ρέματος και θέτοντας σε κίνδυνο κατά κύριο λόγο τις ιδιοκτησίες που θα νομιμοποιηθούν με αυτό τον τρόπο…
Και οι τρεις ομιλητές τόνισαν τη σημασία του αγώνα που δίνουν σήμερα στο ΣτΕ για την ορθή οριοθέτηση των ρεμάτων με κριτήριο την προστασία τους και όχι την εκμετάλλευση των εκτάσεων γύρω από αυτά. Γιατί τα οποιαδήποτε τεχνικά έργα είναι προσωρινά σε σχέση με τη διαχρονική ύπαρξη του ποταμού. Όπως καταλήγουν:
Το Συμβούλιο της Επικρατείας οφείλει: Να μην αποδεχθεί την οριοθέτηση των ρεμάτων Ερασίνου, Ραφήνας και Πικροδάφνης με τον τρόπο που επιχειρεί η Διοίκηση, που εκ των προτάσεών της εμφανίζεται να έχει ως γνώμονα την νομιμοποίηση αυθαιρεσιών και τη μεθοδευμένη εμπορευματοποίηση παραποτάμιων εκτάσεων. Να μη θυσιάσει αυτά τα υπερπολύτιμα για την Αττική οικοσυστήματα στο βωμό των εργολαβικών, επενδυτικών και real-estate συμφερόντων, εις βάρος του δημόσιου οικονομικού συμφέροντος , της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής. Να μη νομιμοποιήσει έργα εγκιβωτισμού που προωθεί η Διοίκηση, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες σε περιπτώσεις μεγάλης πλημμύρας...

Παρακολουθείστε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=_LRvk4QnVQY