Ανεργοι... πτυχιούχοι στο ΜΕΤΡΟ

Είναι προφανές πως στο διάστημα της εκπαίδευσής τους, καλύπτουν βασικές ανάγκες της εταιρίας, η διοίκηση της οποίας για να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις, χρησιμοποιεί τους συμβασιούχους. Παρόλα αυτά, οι «εκπαιδευόμενοι» δε θα πρέπει να έχουν παράπονο. Με την απόλυσή τους παραλαμβάνουν πιστοποιητικά που όχι μόνο περιέχουν πλήρη καταγραφή των γνώσεών τους και βαθμολογία αλλά και ισχύουν για δύο χρόνια στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Τώρα το αν η εταιρία, μέσα σε αυτό το διάστημα, θα προχωρήσει σε προσλήψεις είναι μια «άγνωστη λεπτομέρεια»... Απέναντι σε αυτήν την κοροϊδία ο αγώνας των συμβασιούχων στο ΜΕΤΡΟ για μόνιμη και σταθερή δουλειά χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων.