Περιβάλλον
Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση: Διαδικτυακή εκδήλωση για το κλίμα

Διαδικτυακή εκδήλωση οργανώνει για το κλίμα η Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση την Κυριακή 4 Δεκέμβρη. Μπορείτε να συνδεθείτε εδώ:

https://www.eventbrite.co.uk/e/after-cop27-climate-catastrophe-and-the-need-for-revolution-tickets-456053978727?fbclid=IwAR25VJ_GjZ9zpJDAloGY0pNFyMYmjKw2cB4bmIz9kooyDa6cu-Mk0bQlZo4