Εργατικό κίνημα
Ιδιωτική Υγεία: Αποτελέσματα εκλογών

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο κλαδικό Συνδικάτο εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία του νομού Αττικής. Η ΑΣΚΥ, το σχήμα που στηρίζει ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, δεν κατάφερε να διατηρήσει την έδρα, παρά την αύξηση σε ψήφους, ενώ εξέλεξε τον Τάσο Μοσχονά στην ΟΣΝΙΕ και τον Κώστα Πολύδωρο στο ΕΚΑ.

Για το ΔΣ του σωματείου:

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΕΡ) 459 ψήφοι 7 έδρες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥNΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ) 123 ψήφοι 2 έδρες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΣΚΥ) 59 ψήφοι 

Για την ομοσπονδία των εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία, ΟΣΝΙΕ, η ΕΝΕΡ εξέλεξε 5 αντιπροσώπους, 2 η ΔΑΣ και 1 η ΑΣΚΥ, ενώ για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας 3 η ΕΝΕΡ και από 1 η ΑΣΚΥ και η ΔΑΣ.