Ιδέες
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο: Γιορτινό παζάρι 16-23/12

Γιορτινό παζάρι 
στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Σάββατο 16/12 µέχρι Σάββατο 23/12

Aπό 20 έως 40% έκπτωση σε όλες τις εκδόσεις µας

Την Κυριακή 17/12, 1µµ  θα γίνει παρουσίαση  εκδόσεων για το Πολυτεχνείο και ο ∆ηµήτρης Παπαχρήστος θα µιλήσει για το βιβλίο του “∆εν αδειάζουµε να πεθάνουµε”

 

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14-16 Αθήνα, πίσω από Τιτάνια-Ρεξ 
T  210 5247584  • marxistiko@yahoo.gr
www.marxistiko.gr • FB Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο