Εκπαίδευση και νεολαία
Νίκαια: Εκδήλωση "Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια"

Εκδήλωση για το κίνημα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
οργανώνει η Ανταρσία στην Κοκκινιά

Δημαρχείο Νικαιας
Κυριακή 11 Φλεβάρη, 6.30μμ