Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο: Εκδήλωση για τα 10 χρόνια από την αργεντινή