ΕΛΜΕ: Άνοδος της Αριστεράς

Σε ένα σύνολο 62 ΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα, οι Παρεμβάσεις ανεβαίνουν σε σχέση με πέρσι από τις 3206 στις 3668 ψήφους (από 10,8% σε 12,9%), η Συνεργασία από τις 3718 στις 3.975 (από 12,5% σε 14%), τα ευρύτερα αριστερά σχήματα (συμμετέχουν οι Παρεμβάσεις, Συνεργασία και ανένταχτοι αγωνιστές) από τις 3377 στις 3822 ψήφους (από 11,4% σε 13,4%) και το ΠΑΜΕ από 4259 ψήφους σε 4591 (από 14,3% σε 16,1%). Θεαματική πτώση παρουσιάζει η ΠΑΣΚ από 7.030 σε 4.692 ψήφους (από 23,7% σε 16,5%) και μικρότερη η ΔΑΚΕ από 7.631 σε 6665 ψήφους (από 25,7% σε 23,4%).

Eντυπωσιακή είναι η άνοδος των Παρεμβάσεων: Στις 35 ΕΛΜΕ που κατεβαίνουν αυτόνομα οι Παρεμβάσεις γίνονται πρώτη δύναμη με ποσοστό 22,98%. Σε 17 ΕΛΜΕ που συμμετέχουν στα Ευρύτερα αριστερά σχήματα, αυτά παίρνουν 38,86%, ενώ οι Παρεμβάσεις δεν συμμετείχαν καθόλου σε 10 ΕΛΜΕ.