Κεντρικές Εκδηλώσεις: Ρήξη με το Ευρώ - Είναι δυνατή η αποδέσμευση;