Συμπαράσταση στους απεργούς λιμενεργάτες ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ