Η Αριστερά μπορεί να κερδίσει το «ρεύμα» του ΠΑΣΟΚ