ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Εμπειρίες από τη μάχη των εκλογών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ