ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕΜΕΝΙΑ Τώρα οι πολυεθνικές θα είναι κριτές και για το φύλο μας;