Το θέμα των συμβιβασμών του 1989 δεν είναι «λήξαν»