71 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ Μπουχάριν - Η τραγωδία ενός κορυφαίου Μπολσεβίκου