60 χρόνια από το τέλος του Εμφύλιου Η εκδικητική μανία της άρχουσας τάξης