ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ Ενωμένοι θα νικήσουμε!