Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στην Εκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη