Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ Απεργιακή απάντηση σε κλεισίματα - απολύσεις